Một vòng không gian khoa học công nghệ thiếu nhi S.Hub Kids - hiện đại, bổ ích, chơi mà học,... - Android

Get it on Google Play

Một vòng không gian khoa học công nghệ thiếu nhi S.Hub Kids - hiện đại, bổ ích, chơi mà học,... - Android

Công ty Samsung Vina kết hợp với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh ra mắt không gian công nghệ thiếu nhi S.hub Kids với thiết kế hiện đại, kết hợp nhu cầu học tập, tìm hiểm và thực hiện khoa học, đồng thời có cả các chủ đề STEM dành cho thanh thiếu nhi. Bên dưới đây là hình ảnh không gian công nghệ dành cho trẻ em nói trên.

3 yếu tố chính của không gian công nghệ S.hub Kids chính là thân thiện với trẻ em và trang bị các thiết bị công nghệ hiện đại; Nội dung STEM đa dạng, phong phú,...

Một vòng không gian khoa học công nghệ thiếu nhi S.Hub Kids: hiện đại, bổ ích, chơi mà học,...

30/09/2018 12:45 PM