Mặc định tính năng phát hiện té ngã (Fall detection) trên Apple Watch series 4 sẽ được tắt đi - Android

Get it on Google Play

Mặc định tính năng phát hiện té ngã (Fall detection) trên Apple Watch series 4 sẽ được tắt đi - Android

Trên series 4, Apple đã cải tiến và nâng cấp cụm Gia tốc kế (Accelerometer) và Con xoay hồi chuyển (Gyroscope) giúp nó nhanh và nhạy hơn 8 lần. Nâng cấp của 2 cảm biến này đóng vai trò chính trong tính năng phát hiện té ngã mà theo Apple là một trong những nguyên nhân gây ra chấn thương hàng đầu trên thế giới.

Có một điều Apple không nói trong buổi giới thiệu đó là mặc định phần mềm này sẽ được tắt đi trên Apple Watch series 4. Người dùng sẽ phải tự kích hoạt nó trong cài đặt. Cách thao tác...

Mặc định tính năng phát hiện té ngã (Fall detection) trên Apple Watch series 4 sẽ được tắt đi

01/10/2018 05:06 PM