Màn hình tràn viền trên Galaxy S10 Plus - làm tất cả để rộng hơn! - Android

Get it on Google Play

Màn hình tràn viền trên Galaxy S10 Plus - làm tất cả để rộng hơn! - Android

Để có một chiếc smartphone với trải nghiệm tràn viền nhiều hơn Samsung đã làm nhiều thứ cùng lúc. Sau một thời gian sử dụng S10 Plus thì rõ ràng cảm giác tràn viền của nó vượt trội hơn rất nhiều so với các máy Samsung trước đây cũng như những smartphone khác. Xin chia sẻ với anh em xem Samsung đã làm gì và điều đó ảnh hưởng như thế nào.Trước đây thì chúng ta cần một phần rất lớn diện tích của cạnh phía bên trên điện thoại để chứa đựng các thành phần cần...

Màn hình tràn viền trên Galaxy S10 Plus: làm tất cả để rộng hơn!

15/04/2019 06:17 AM