LG bị từ chối khi đăng ký bản quyền từ 'QLED' - Android

Get it on Google Play

LG bị từ chối khi đăng ký bản quyền từ 'QLED' - Android

Chính phủ Trung Quốc vừa qua từ chối đơn đăng ký bản quyền từ "QLED" của LG, với lý do đây là cụm từ thường sử dụng trong ngành công nghiệp hiện nay và không thể sở hữu độc quyền bởi bất kỳ ai. Trước đó vào năm 2015, LG cũng đã bị từ chối vì lý do tương tự bởi chính phủ Hàn Quốc.

Các bạn lưu ý là QLED ở đây là để chỉ công nghệ hiển thị tương tự như OLED, nhưng sử dụng các bóng đi-ốt chấm lượng tử thay vì đi-ốt hữu cơ nên được xem là tiên tiến hơn. Tuy vậy việc thương mại hoá công nghệ này...

LG bị từ chối khi đăng ký bản quyền từ "QLED"

12/05/2018 05:16 AM