LEICA phát triển nền nền tảng GLOW AR giúp vi phẫu thuật dễ dàng và trực quan hơn - Android

Get it on Google Play

LEICA phát triển nền nền tảng GLOW AR giúp vi phẫu thuật dễ dàng và trực quan hơn - Android

Anh em trước giờ nghe đến LEICA thường nghĩ đến "cái chấm đỏ" đắt đỏ với khả năng đem lại chất lượng quang học và chất màu tuyệt vời :D. Ngoài việc sản xuất máy ảnh LEICA còn làm các thiết bị y tế có liên quan quang học như sản phẩm mới được FDA phê duyệt có tên GLOW800. Thiết bị này sử dụng hệ thống huỳnh quang kết hợp với thực tại ảo AR để phục vụ các bác sỹ trong quá trình vi phẫu thuật thần kinh.

Các lợi ích của hệ thống này có thể điểm ra là:

- Giúp bác sỹ có thể xem trực tiếp mạch...

LEICA phát triển nền nền tảng GLOW AR giúp vi phẫu thuật dễ dàng và trực quan hơn

30/09/2018 05:32 PM