Lợi ích khi dùng phần mềm bản quyền thay vì xài lậu - Android

Get it on Google Play

Lợi ích khi dùng phần mềm bản quyền thay vì xài lậu - Android

4 lợi ích này hoá ra lại rất quan trọng khi bạn bỏ tiền ra mua và sử dụng bản quyền của phần mềm, và nó cũng giúp cho chính bạn luôn.

1. Bạn đang không vi phạm pháp luật


Rõ ràng rồi, luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đã có hiệu lực từ lâu, và nhiều nước khác cũng đã áp dụng bộ luật này nên việc bạn dùng phần mềm lậu là bạn đang phạm luật, chỉ là chưa ai (thèm) đụng tới bạn thôi. Hiện tại nhiều công ty ở Việt Nam đã bị các đơn vị phát hành phần mềm đòi tiền đền bù vì sử dụng phần mềm...

Lợi ích khi dùng phần mềm bản quyền thay vì xài lậu

15/08/2019 06:02 AM