Lời nhắn - Anh em đi xe hơi đừng sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm bừa bãi - Android

Get it on Google Play

Lời nhắn - Anh em đi xe hơi đừng sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm bừa bãi - Android

Đi ngoài đường mình thấy có nhiều người đi xe hơi hay sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard lights) một cách bừa bãi: băng qua giao lộ bật đèn nguy hiểm, quay đầu xe bật đèn nguy hiểm, de xe vô lề cũng bật đèn nguy hiểm v.v... Nguyên nhân chắc có lẽ là họ bị nhầm lẫn đây là đèn xin ưu tiên, chứ không phải là đèn cảnh báo nguy hiểm.

Lý do tại sao mình muốn nhắn anh em xe hơi là không nên sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm bừa bãi. Vì nếu xe đang chạy bình thường trên đường mà bật đèn cảnh báo...

Lời nhắn: Anh em đi xe hơi đừng sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm bừa bãi

30/09/2018 06:34 PM