Lỗi bảo mật ảnh hưởng đến hơn 1.4 tỷ người dùng iPhone/iPad, từ iOS 8 đến nay - Android

Get it on Google Play

Lỗi bảo mật ảnh hưởng đến hơn 1.4 tỷ người dùng iPhone/iPad, từ iOS 8 đến nay - Android

Công ty bảo mật Check Point đã tiết lộ rằng họ đã tìm ra cách để hack mọi chiếc iPhone hay iPad chạy iOS 8 cho tới iOS 13 beta hiện tại. Như vậy lỗi này đã tồn tại từ tận iOS 8 tới nay và thiết bị cổ xưa nhất có thể dính là iPhone 4S từ năm 2011. Theo Tim Cook, đang có khoảng 1.4 tỷ thiết bị thuộc diện bị ảnh hưởng.

Cụ thể hơn, Check Point phát hiện rằng ứng dụng Contacts (Danh bạ) mặc định của iOS có thể bị khai thác bằng cơ sở dữ liệu SQLite tiêu chuẩn công nghiệp, bằng cách này, mọi cuộc...

Lỗi bảo mật ảnh hưởng đến hơn 1.4 tỷ người dùng iPhone/iPad, từ iOS 8 đến nay

12/08/2019 07:50 PM