Lại nói về cử chỉ vuốt trên Android P, so sánh với iPhone X và Xiaomi - Android

Get it on Google Play

Lại nói về cử chỉ vuốt trên Android P, so sánh với iPhone X và Xiaomi - Android

Mình rất háo hứng khi nghe tin Google sẽ thay đổi thanh điều hướng trên Android sắp tới và còn háo hức hơn khi biết Google dùng c ử chỉ vuốt trong thanh điều hướng. Nhưng thực tế sử dụng thì lại buồn, buồn vì những gì Google làm không đúng với kỳ vọng của mình cũng như không giúp mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, đặc biệt là trải nghiệm màn hình trong giai đoạn xu hướng màn hình viền mỏng đang lên ngôi.


Thanh điều hướng mới...

Lại nói về cử chỉ vuốt trên Android P, so sánh với iPhone X và Xiaomi

14/05/2018 05:05 AM