Lược sử CD 25 năm của đĩa nhạc CD - Phần 3 - Các tiếng nói chung - Android

Get it on Google Play

Lược sử CD 25 năm của đĩa nhạc CD - Phần 3 - Các tiếng nói chung - Android

Như vậy là sau khi qua 2 phần trong 25 lịch sử của đĩa CD, hôm nay chúng ta sẽ đi qua tiếp phần 3. Anh em nào chưa đọc các phần trước thì có thể xem lại

  • Lược sử 25 năm đĩa nhạc CD - Phần 1: Những đốm sáng ý tưởng...

Lược sử CD 25 năm của đĩa nhạc CD - Phần 3: Các tiếng nói chung

15/04/2019 05:22 AM