Làm cách nào để quản lý việc gửi thông tin của các thiết bị smarthome - Android

Get it on Google Play

Làm cách nào để quản lý việc gửi thông tin của các thiết bị smarthome - Android

Hẳn anh em chơi những thiết bị smarthome đều có một trăn trở là "liệu thiết bị của mình có gửi thông tin ra các server nước ngoài hay không?" hay "những thiết bị đó đang kết nối tới đâu?" ... hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách quản lý một phần việc này.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton đã xây dựng một ứng dụng web cho phép bạn (và họ - dĩ nhiên rồi, vì dùng trên server của họ mà ) theo dõi các thiết bị trong nhà thông minh của bạn để xem chúng đang làm gì....

Làm cách nào để quản lý việc gửi thông tin của các thiết bị smarthome

21/04/2019 02:49 AM