Intel làm ra chip AI với mức độ phức tạp gần bằng não chuột - Android

Get it on Google Play

Intel làm ra chip AI với mức độ phức tạp gần bằng não chuột - Android

Intel nói họ đang phát triển một con chip tên mã Loihi, dự kiến ra mắt năm 2019, nó có 100 tỉ xi-náp tức phức tạp tương đương bộ não của một chú chuột. Con chip này lần đầu ra mắt hồi tháng 9 năm ngoái để thực hiện các phép tính liên quan đến xác suất, một tác vụ rất quan trọng trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Không giống như CPU Core bình thường sử dụng...

Intel làm ra chip AI với mức độ phức tạp gần bằng não chuột

15/05/2018 05:09 PM