IBM cấm nhân viên sử dụng USB nhớ, thẻ nhớ, ổ cứng di động - Android

Get it on Google Play

IBM cấm nhân viên sử dụng USB nhớ, thẻ nhớ, ổ cứng di động - Android

Theo đó thì nhân viên IBM trên toàn cầu sẽ bị cấm sử dụng các thiết bị lưu trữ di động như USB nhớ, thẻ nhớ, ổ cứng di động. Lý do đưa ra là an ninh cho cả IBM lẫn khách hàng của họ. Nhân viên được khuyến khích dùng các dịch vụ mạng nội bộ để trao đổi dữ liệu. Trước đây IBM từng có lệnh cấm này nhưng tuỳ vào thời điểm và bộ phận nhưng nay lệnh cấm này được áp dụng luôn cho toàn bộ nhân viên.

Một số chuyên gia an ninh nói lệnh cấm này của IBM không ngăn được việc thông tin bị mất và nói lệnh...

IBM cấm nhân viên sử dụng USB nhớ, thẻ nhớ, ổ cứng di động

14/05/2018 10:16 AM