Huawei lại bị tố ăn cắp bí mật công nghệ của Mỹ, một phó giáo sư Trung Quốc tiếp tay đã bị bắt - Android

Get it on Google Play

Huawei lại bị tố ăn cắp bí mật công nghệ của Mỹ, một phó giáo sư Trung Quốc tiếp tay đã bị bắt - Android

Một công ty công nghệ trụ sở tại California tố cáo, phó giáo sư Bo Mao tại đại học Hạ Môn đã liên hệ với họ về một bo mạch điện tử mà công ty này phát triển, nói là dùng để nghiên cứu riêng nhưng...
Một công ty công nghệ trụ sở tại California tố cáo, phó giáo sư Bo Mao tại đại học Hạ Môn đã liên hệ với họ về một bo mạch điện tử mà công ty này phát triển, nói là dùng để nghiên cứu riêng nhưng kỳ thực là lấy về cho Huawei nghiên cứu. Trước đó ông này đã tới một đại học tại Texas để giảng dạy, và không loại trừ khả năng hành động này là bình phong để tìm kiếm đối tác cho phép vị phó giáo sư này ăn cắp bí mật công nghệ từ các công ty tại đây. Phía Mỹ đã bắt giữ ông này vào ngày 14/08, và...

Huawei lại bị tố ăn cắp bí mật công nghệ của Mỹ, một phó giáo sư Trung Quốc tiếp tay đã bị bắt

12/09/2019 05:25 AM