Hiệp Hội Người Tiêu Dùng cảnh báo về tình trạng biến mất các ứng dụng trên Smart TV - Android

Get it on Google Play

Hiệp Hội Người Tiêu Dùng cảnh báo về tình trạng biến mất các ứng dụng trên Smart TV - Android

Hiệp Hội Người Tiêu Dùng Hà Lan vừa đưa ra cảnh báo cho những người sử dụng Smart TV về tình trạng các ứng dụng biến mất dần. Theo đó rất nhiều người than phiền rằng một số ứng dụng trên Smart TV của họ "bỗng dưng biến mất" sau từ 3 đến 5 năm. Trong số đó thì phân nửa là về ứng dụng YouTube.

Tại Hà Lan chỉ riêng từ tháng 3 đến tháng 9 đã có hơn 300 người dùng than phiền về vấn đề ứng dụng bị biến mất trên Smart TV. Trong đó bao gồm 63% TV Samsung, 21% TV Philips, 6% TV Sony và 5% TV LG....

Hiệp Hội Người Tiêu Dùng cảnh báo về tình trạng biến mất các ứng dụng trên Smart TV

01/10/2018 06:21 PM