HTC bất ngờ thông báo đang làm một chiếc điện thoại blockchain! - Android

Get it on Google Play

HTC bất ngờ thông báo đang làm một chiếc điện thoại blockchain! - Android

Hết sức bất ngờ, HTC thông báo rằng họ sẽ làm một chiếc điện thoại blockchain mang tên Exodus. Chưa có nhiều thông tin về thiết bị được công bố, chúng ta chỉ biết nó chạy Android và hỗ trợ ví chứa được nhiều loại tiền ảo như Bitcoin, Ethereum, Dfinity, Lightning Networks. Mục đích lớn hơn của Exodus đó là bổ sung vào gấp 3 lần số node mạng Ethereum và Bitcoin so với hiện nay thông qua những chiếc điện thoại như thế này. HTC cũng muốn đưa ứng dụng của các hệ thống phân tán đến người dùng tuy...

HTC bất ngờ thông báo đang làm một chiếc điện thoại blockchain!

16/05/2018 12:14 PM