HP EliteDisplay S14 - màn hình di động chỉ cần USB-C để chạy, giá 219$ - Android

Get it on Google Play

HP EliteDisplay S14 - màn hình di động chỉ cần USB-C để chạy, giá 219$ - Android

HP EliteDisplay S14 là bản nâng cấp mới của dòng màn hình di động EliteDisplay, nó chỉ cần lấy nguồn từ cổng USB-C để vận hành cả màn hình 14" 1920 x 1080 này. Nắp bảo vệ của màn hình có thể gấp lại thành chân đế khi dựng lên bàn khá tiện, giống thiết kế màn hình di động của chính HP cũng như của Asus. Bạn có thể dùng màn hình này để mở rộng không gian làm việc, hoặc khi đi họp, thuyết trình cho khách, giải thích ý tưởng cho đồng nghiệp... cũng sẽ tiện hơn. HP nhấn mạnh rằng thiết kế của S14...

HP EliteDisplay S14: màn hình di động chỉ cần USB-C để chạy, giá 219$

15/05/2018 12:18 PM