Hướng dẫn cách dùng Today View của iOS để gắn widget, rút ngắn thời gian làm nhiều thao tác - Android

Get it on Google Play

Hướng dẫn cách dùng Today View của iOS để gắn widget, rút ngắn thời gian làm nhiều thao tác - Android

Màn hình widget của iOS nếu bạn biết tận dụng thì nó sẽ rất hữu ích để giúp bạn giải quyết được nhiều bài toán hay gặp mà không cần phải đi mở app thủ công. Đây là các widget mình gắn lên màn hình này cũng như hướng dẫn sử dụng, mời bạn chia sẻ những widget bạn đang dùng nhé.

Giới thiệu về màn hình Today
  • Màn hình Today là màn hình nằm ở ngoài rìa trái của trang Home
  • Bạn cũng có thể truy cập Today bằng cách kéo khu vực thông báo xuống, sau đó vuốt sang trái
Cách gắn...

Hướng dẫn cách dùng Today View của iOS để gắn widget, rút ngắn thời gian làm nhiều thao tác

20/04/2019 06:16 AM