Google Play Store bắt đầu giới thiệu ứng dụng Lite và Android Go - Android

Get it on Google Play

Google Play Store bắt đầu giới thiệu ứng dụng Lite và Android Go - Android

Google đã bắt đầu quảng cáo phiên bản Lite và Android Go của các ứng dụng bên trong Google Play Store để mọi người có thể tải về và cài đặt cho thiết...

02/04/2018 03:50 AM