Google One - cách tính phí mới của Google Drive, 200GB giá chỉ 3$ / tháng, 2TB giá 10$ - Android

Get it on Google Play

Google One - cách tính phí mới của Google Drive, 200GB giá chỉ 3$ / tháng, 2TB giá 10$ - Android

Google thông báo họ sẽ ra mắt một bộ gói cước mới tên là Google One dành cho Google Drive. Gói này bắt đầu từ 2$ / tháng cho 100GB, nâng lên chút có gói 3$ / tháng cho 200GB lưu trữ, rất rẻ. Gói 2TB trước đây có giá 20$ giờ giảm chỉ còn 10$ / tháng, bằng giá gói 1TB hiện nay (gói 1TB sắp tới sẽ bị bỏ đi, những ai đang xài 1TB sẽ được tự động chuyển thành 2TB). Các gói 10, 20, 30TB thì không có thay đổi gì.

Một thay đổi lớn nữa đó là gói Google One có thể chia sẻ với tối đa 5 người khác, ý...

Google One: cách tính phí mới của Google Drive, 200GB giá chỉ 3$ / tháng, 2TB giá 10$

15/05/2018 11:20 AM