Google Assistant sẽ hỗ trợ Việt Nam và Tiếng Việt cuối năm nay - Android

Get it on Google Play

Google Assistant sẽ hỗ trợ Việt Nam và Tiếng Việt cuối năm nay - Android

Mình vừa hỏi được bạn của mình làm bên Google xác nhận là cuối năm nay Google Assistant sẽ hỗ trợ thị trường Việt Nam và đặc biệt là hỗ trợ Tiếng Việt. Nghĩa là chúng ta có thể dùng Tiếng Việt để điều khiển các thiết bị như Google Assistant trên điện thoại hoặc qua các thiết bị hỗ trợ smartphone như Google Home. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị nhà thông minh trên thị trường.

Hiện nay các hệ thống nhà thông minh hầu như phải điều khiển bằng...

Google Assistant sẽ hỗ trợ Việt Nam và Tiếng Việt cuối năm nay

17/05/2018 12:57 PM