Giao diện web của Cộng đồng được nâng cấp, hiển thị ảnh từ web khác, có link preview - Android

Get it on Google Play

Giao diện web của Cộng đồng được nâng cấp, hiển thị ảnh từ web khác, có link preview - Android

Bọn mình vừa nâng cấp giao diện của các cộng đồng cho thống nhất hơn với forum và app. Cụ thể là nâng cấp các ô comment, cải thiện tốc độ load, cho phép hiển thị các ảnh dán link từ web khác và có thể hiển thị link preview (là cái ô nhỏ nhỏ để bạn biết link đó nói về cái gì trước khi click vào). Trước đây giao diện cộng đồng chưa làm được mấy trò trên. Mời anh em vào các cộng đồng tại link Tinhte.vn/congdong.

Về app, bản 7.1.1 cho Android và...

Giao diện web của Cộng đồng được nâng cấp, hiển thị ảnh từ web khác, có link preview

06/12/2018 06:08 PM