Giới thiệu, đánh giá nhanh Chord Qutest - DAC mới , nhỏ xinh của Chord Electronics - Android

Get it on Google Play

Giới thiệu, đánh giá nhanh Chord Qutest - DAC mới , nhỏ xinh của Chord Electronics - Android

"Qutest là một cục gạch màu đen được nhập khẩu từ Anh và ..." Ôi thôi nói thế nghe hết cả mỹ miều :D Chiếc DAC Chord Qutest nhỏ xinh này là thành tựu của 2 nhà thiết kế là Rob Watts và John Franks sinh ra để thay cho DAC 2Qute vốn đã giữ vững vị trí của mình, cống hiến cho rất nhiều dàn Hifi chất lượng cao trên khắp thế giới từ 2015 đến nay, anh em thấy Chord Electronics đặt tên hay không, nào là "Too Cute" rồi giờ là "Cutest".Mình...

Giới thiệu, đánh giá nhanh Chord Qutest - DAC mới , nhỏ xinh của Chord Electronics

30/09/2018 03:03 PM