Galaxy Note 9 đã có điểm GeekBench - 2190 đơn nhân và 8806 đa nhân (2) - Android

Get it on Google Play