Galaxy Note 9 đã có điểm GeekBench - 2190 đơn nhân và 8806 đa nhân (2) - Android

Get it on Google Play

Galaxy Note 9 đã có điểm GeekBench - 2190 đơn nhân và 8806 đa nhân (2) - Android

Một phiên bản thử nghiệm của Galaxy Note 9 đã dùng GeekBench để thử hiệu năng, và người ta đã có những thông tin xác nhận đầu tiên về sản phẩm này....

30/03/2018 05:53 AM