Galaxy A8 thắng iPhone 7 trong bình chọn camera (2) - Android

Get it on Google Play

Galaxy A8 thắng iPhone 7 trong bình chọn camera (2) - Android

Mẫu Android của Samsung có tỷ lệ bình chọn cao hơn chỉ 4% so với đối thủ từ Apple.

02/04/2018 04:54 AM