Gần 1/4 dân số Mỹ sở hữu loa thông minh - Android

Get it on Google Play

Gần 1/4 dân số Mỹ sở hữu loa thông minh - Android

Smart speaker dạng như Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod là những thứ vẫn còn xa lạ ở Việt Nam nhưng tại Mỹ, 24% số hộ gia đình đã sở hữu món đồ này và 62% trong số đó mới mua thiết bị trong vòng 6 tháng trở lại đây. Chẳng trách khi mọi hãng phần cứng đều đổ xô đi làm loa thông minh. Có 45% số người đang dùng smart speaker dự tính sẽ mua thêm những chiếc loa dạng này về gắn trong nhà. Đây là một con số khá thú vị và phản ánh sự tăng trưởng nhanh cũng như sức hấp dẫn của mặt hàng loa...

Gần 1/4 dân số Mỹ sở hữu loa thông minh

02/10/2018 06:14 PM