Fujifilm giới thiệu máy ảnh mới - Instax Square SQ6 khổ vuông - Android

Get it on Google Play

Fujifilm giới thiệu máy ảnh mới - Instax Square SQ6 khổ vuông - Android

Fujifilm vừa cho ra mắt chiếc máy ảnh chụp lấy liền Instax Square SQ6, đây là chiếc máy ảnh chụp ảnh lấy liền analog với khổ film vuông đầu tiên trên thế giới. Ngược về lịch sử thì vào năm ngoái, Fujifilm cũng đã cho ra mắt chiếc Fujifilm Instax SQ10 với khổ film vuông, nhưng đây là chiếc Instax lai, vừa chụp số và in ra ảnh với khổ film vuông hay sau đó, khoảng gần cuối năm họ lại cho ra mắt chiếc Fujifilm Instax Share SP-3 SQ, là chiếc máy in ảnh di động in trên giấy ảnh Instax vuông....

Fujifilm giới thiệu máy ảnh mới: Instax Square SQ6 khổ vuông

15/05/2018 01:09 PM