Falcon 9 bản cải tiến lần đầu cất cánh, mang vệ tinh đầu tiên của Bangladesh lên quỹ đạo - Android

Get it on Google Play

Falcon 9 bản cải tiến lần đầu cất cánh, mang vệ tinh đầu tiên của Bangladesh lên quỹ đạo - Android

Hôm nay là một ngày có nhiều cái đầu tiên trong lịch sử của cả SpaceX lẫn quốc gia Nam Á - Bangladesh. SpaceX đã đưa thành công vệ tinh đầu tiên của Bangladesh lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9 phiên bản nâng cấp Block 5 và đây cũng là lần đầu tiên Falcon 9 Block 5 rời bệ phóng và trở về đáp trên tàu nổi Of Course I Still Love You thành công.


Nói về chiếc vệ tinh đầu tiên của Bangladesh thì đây là vệ tinh truyền thông được đặt theo tên...

Falcon 9 bản cải tiến lần đầu cất cánh, mang vệ tinh đầu tiên của Bangladesh lên quỹ đạo

13/05/2018 05:32 PM