Facebook thuê người để lắng nghe các tin chat audio và dịch thành văn bản - Android

Get it on Google Play

Facebook thuê người để lắng nghe các tin chat audio và dịch thành văn bản - Android

Facebook thừa nhận họ từng sử dụng người của nhà thầu bên thứ ba để lắng nghe và viết lại các đoạn thu âm tiếng nói được gửi qua Facebook Messenger. Facebook nói việc này đã chấm dứt "hơn một tuần trước" và mục tiêu của việc này là để kiểm tra xem các đoạn âm thanh có được dịch ra thành văn bản chính xác hay không. Các tin nhắn audio nói trên đã được xoá hết thông tin liên quan đến tài khoản của người dùng.

Tính năng voice message của Facebook Messenger đã có từ lâu. Khoảng năm 2015,...

Facebook thuê người để lắng nghe các tin chat audio và dịch thành văn bản

14/08/2019 06:03 AM