Facebook có biểu tượng cảm xúc mới, anh em có chưa - Android

Get it on Google Play

Facebook có biểu tượng cảm xúc mới, anh em có chưa - Android

Hôm nay mình phát hiện Facebook thay đổi những biểu tượng cảm xúc khi tương tác với một bài đăng trên Facebook. Các biểu tượng không chỉ có chiều sâu hơn, 3D hơn mà còn chuyển động nhiều hơn và nhìn vui mắt hơn khá nhiều so với trước đây. Anh em đã có biểu tượng dạng này hay vẫn còn cái cũ?

20/04/2019 06:23 PM