Facebook được cho đang phát triển trợ lý ảo cạnh tranh Siri và Alexa - Android

Get it on Google Play

Facebook được cho đang phát triển trợ lý ảo cạnh tranh Siri và Alexa - Android

Nguồn tin từ CNBC cho biết Facebook đang phát triển trợ lý ảo tương tự như Siri và Alexa. Người đứng đầu team này đang làm giám đốc mảng AR/VR, phần cứng của Facebook. Hiện chưa rõ Facebook sẽ đưa trợ lý ảo của mình tới cho người dùng theo cách nào khi họ không có smartphone hay các phần cứng tương tự.

Facebook được cho là đã bắt đầu phát triển trợ lý ảo của mình vào đầu năm 2018, sau khi đã thử và thất bại vào năm 2015. Trợ lý ảo của Facebook sẽ gặp phải sự cạnh tranh rất mạnh tới từ Siri...

Facebook được cho đang phát triển trợ lý ảo cạnh tranh Siri và Alexa

20/04/2019 03:36 PM