Facebook đã cập nhật chi tiết hơn tính năng Tải bản sao dữ liệu, Instagram cũng đã có tính năng này - Android

Get it on Google Play

Facebook đã cập nhật chi tiết hơn tính năng Tải bản sao dữ liệu, Instagram cũng đã có tính năng này - Android

Trước đây mình có chia sẻ tính năng tải xuống toàn bộ dữ liệu của chính mình để lưu trữ trên máy tính, phòng trường hợp tài khoản Facebook có sự cố thì chúng ta không bị mất những thứ quan trọng. Mới đây thì tính năng này được Facebook cập nhật: Mô tả chi tiết hơn từng loại thông tin tải xuống, cho chọn cụ thể một hay nhiều loại dữ liệu để tải, định dạng tải về, khoảng thời gian...

Facebook đã cập nhật chi tiết hơn tính năng Tải bản sao dữ liệu, Instagram cũng đã có tính năng này

18/05/2018 04:32 PM