ECGlove, găng tay giúp phát hiện bệnh nhân có bị rối loạn nhịp tim hay không - Android

Get it on Google Play

ECGlove, găng tay giúp phát hiện bệnh nhân có bị rối loạn nhịp tim hay không - Android

Trong các tình huống khẩn cấp như các vụ tai nạn thường khi đến hiện trường việc các bác sỹ thường làm sẽ là kiểm tra xem người bị nạn có bị vấn đề gì bằng cách đánh giá bằng mắt "eyes inspection" và các nghiệp vụ khác sau đó. Tuy nhiên nếu họ có thêm càng nhiều thiết bị hỗ trợ kiểm tra chi tiết hơn mà lại dễ dàng đem theo thì càng tốt rồi. ECGlove là sản phẩm như vậy với hình dáng 1 chiếc găng tay có thể giúp bác sỹ kiểm tra nhạnh xem bệnh nhân có bị rối loạn nhịp tim không.

Đây là sản...

ECGlove, găng tay giúp phát hiện bệnh nhân có bị rối loạn nhịp tim hay không

19/05/2018 05:37 AM