Dunning–Kruger effect chỉ ra những người kém hiểu biết thì thường tự tin hơn - Android

Get it on Google Play

Dunning–Kruger effect chỉ ra những người kém hiểu biết thì thường tự tin hơn - Android

Đã là con người thì ai cũng có 1 cái tôi nhất định và luôn tìm cách để khẳng định cái tôi của mình và bản năng muốn vươn lên đứng đầu cũng luôn có trong mỗi chúng ta. Tuy nhiên có nhiều trường hợp có những người thực sự làm không tốt những việc mình cần làm nhưng luôn nghĩ là đã hoàn thành chúng 1 cách xuất sắc. Điều này đã được các nhà tâm lý học chứng minh qua các nghiên cứu và một trong những nghiên cứu nổi tiếng nhất là thử nghiệm năm 1999 của Justin Kruger và David Dunning, từ Đại học...

Dunning–Kruger effect chỉ ra những người kém hiểu biết thì thường tự tin hơn

30/09/2018 07:46 PM