Doanh số smartphone năm nay sẽ giảm vì mọi người chờ 5G - Android

Get it on Google Play

Doanh số smartphone năm nay sẽ giảm vì mọi người chờ 5G - Android

Đấy là tuyên bố của đơn vị nghiên cứu thị trường Gartner, qua đó đưa ra dự đoán từ nay đến năm 2023, vòng đời một chiếc điện thoại high end sẽ tăng từ 2,6 năm lên gần 2,9 năm, nghĩa là một người trung bình sẽ giữ chiếc điện thoại của họ trong gần 3 năm mà không nâng cấp. Các nhà phân tích cho rằng, trước khi 5G trở thành xu hướng trên toàn thế giới, rất rất nhiều người sẽ chờ đợi xem 5G có tiềm năng và tốc độ ra sao trước khi bỏ tiền nâng cấp điện thoại mới. Hệ quả, theo Gartner, thị trường...

Doanh số smartphone năm nay sẽ giảm vì mọi người chờ 5G

12/08/2019 06:06 AM