Dark mode có gì hay mà nhiều người thích thế - Android

Get it on Google Play

Dark mode có gì hay mà nhiều người thích thế - Android

Dark mode là một cái gì đó rất quyết rũ, bạn có thể nhận thấy điều đó khi Android, macOS, iOS ra mắt chế độ giao diện tối. Hôm app Tinh tế ra mắt dark mode hồi tuần trước, traffic từ đó tới nay cũng tăng vọt so với trước. Dường như có một sự hấp dẫn kì bí nào đó với dark mode.

Trước tiên, cần phải nói rõ rằng dark mode chưa chắc đã giúp bạn dễ đọc hơn. Như anh này có chỉ ra, chữ đen trên nền trắng giúp mắt tập trung tốt...

Dark mode có gì hay mà nhiều người thích thế?

12/08/2019 06:23 AM