Dùng thử ActionDash - quản lý dùng app trên Android, chế độ Focus đã có thể lên lịch tự động - Android

Get it on Google Play

Dùng thử ActionDash - quản lý dùng app trên Android, chế độ Focus đã có thể lên lịch tự động - Android

Nhằm giúp người dùng quản lý quỹ thời gian sử dụng smartphone, một thiết bị có tính gây nghiện rất cao, mà các hãng làm OS đều đã đưa ra công cụ tích hợp sẵn trong hệ thống, iOS thì có Screen Time còn Android là Digital Wellbeing. Đó là hai công cụ khá đầy đủ nhưng hôm nay mình muốn giới thiệu một app bên thứ 3 có tên ActionDash bởi ở v4.0 mới cập nhật, nhà phát triển bổ sung cho nó khả năng đặt lịch cho chế độ Focus, tính năng rất hay cho anh em Android....

Dùng thử ActionDash: quản lý dùng app trên Android, chế độ Focus đã có thể lên lịch tự động

14/08/2019 06:02 AM