Dùng giọng nói để mở/tắt đèn, quạt, máy lạnh với hệ thống smarthome Ora giá 5 triệu - Android

Get it on Google Play

Dùng giọng nói để mở/tắt đèn, quạt, máy lạnh với hệ thống smarthome Ora giá 5 triệu - Android

Mình có thể dễ dàng ra lệnh bằng giọng nói để mởt/tắt 2 hệ thống đèn, 1 quạt hút, 1 máy lạnh qua Google Assistant với hệ thống giá gần 5 triệu đồng này. Nguyên tắc hoạt động là các công tắc, điều khiển sẽ kết nối với bộ điều khiển, chúng ta sẽ dùng trợ lý ảo (cụ thể là Google Assistant) hoặc app trên điện thoại để điều khiển. Dĩ nhiên là công tắc vật lý vẫn còn đó, anh em vẫn điều khiển được qua công tắc, remote điều khiển như cũ.


Các...

Dùng giọng nói để mở/tắt đèn, quạt, máy lạnh với hệ thống smarthome Ora giá 5 triệu

19/05/2018 11:40 AM