Dòng pin mới dành cho đồng hồ thông minh đang được phát triển, hứa hẹn thời lượng tốt hơn rất nhiều - Android

Get it on Google Play

Dòng pin mới dành cho đồng hồ thông minh đang được phát triển, hứa hẹn thời lượng tốt hơn rất nhiều - Android

Các nhà nghiên cứu tại trường đại học Fraunhofer, Đức đã phát triển 1 cách nén pin mới được coi là dành riêng cho đồng hồ thông minh bởi khả năng nén cực cao vào 1 mảnh hoặc dải pin nhỏ và đủ linh hoạt để chỉnh theo ý muốn. Ngoài tiềm năng áp dụng cho các thiết bị kiểu đồng hồ thông minh hiện có thì nhóm nghiên cứu cũng đề cao khả năng áp dụng dạng pin mới này vào các thiết bị y tế nhỏ chuyên theo dõi các chỉ số của bệnh nhân.

Vấn đề lớn nhất của tất cả các dạng đồng hồ thông minh cho đến...

Dòng pin mới dành cho đồng hồ thông minh đang được phát triển, hứa hẹn thời lượng tốt hơn rất nhiều

03/10/2018 07:40 PM