Chrome trên Android cho phép đăng nhập web bằng dấu vân tay - Android

Get it on Google Play

Chrome trên Android cho phép đăng nhập web bằng dấu vân tay - Android

Google bắt đầu thử nghiệm chức năng đăng nhập web bằng vân tay khi bạn dùng trình duyệt Chrome, hỗ trợ Android 7 trở lên. Ví dụ, khi bạn vào trang web Tinh tế, thay vì phải nhập mọi thứ thủ công thì bạn chỉ cần ịn vân tay là xong, tương tự như cách bạn có thể dùng vân tay để xác thực giao diện mua trên Google Play hoặc đăng nhập vào các app ngân hàng, ví điện tử. Ngoài vân tay, bạn cũng có thể dùng mã PIN, pattern hoặc bất kì phương pháp bảo mật nào bạn dùng để khóa điện thoại.

Việc không...

Chrome trên Android cho phép đăng nhập web bằng dấu vân tay

13/08/2019 06:09 AM