CEO của Google sẽ điều trần trước Bộ tư pháp Mỹ vào ngày 11/12 - Android

Get it on Google Play

CEO của Google sẽ điều trần trước Bộ tư pháp Mỹ vào ngày 11/12 - Android

CEO của Google, ông Sundar Pichai dự kiến sẽ phải điều trần trước Bộ tư pháp Mỹ vào ngày 11/12 sắp tới để giải thích kỹ càng hơn các lo lắng của những nhà lập pháp của đảng Cộng Hòa về các thuật toán của Google cũng như cách chúng có thể làm sai lệch các nội dung nguyên bản.

Một trong những điểm dự kiến được chú ý nhất là về dự án Dragonfly, dự án sử dụng các thuật toán mới để tìm kiếm dành cho thị trường Trung Quốc, với các tùy chỉnh tương ứng với các yêu cầu của chính phủ nước này. Thực...

CEO của Google sẽ điều trần trước Bộ tư pháp Mỹ vào ngày 11/12

07/12/2018 07:09 AM