Cựu giám đốc Motorola - “Cẩn thận kẻo thất vọng vì Moto Razr màn gập” - Android

Get it on Google Play

Cựu giám đốc Motorola - “Cẩn thận kẻo thất vọng vì Moto Razr màn gập” - Android

Bài viết của Simon Rockman, đăng tải trên tờ Forbes.

Sức hút của chiếc Motorola Razr màn hình gập mới quá lớn. Nó vượt qua luôn cả khả năng kiểm soát của Lenovo, và hệ quả là có thể cả thế giới sẽ phải thất vọng khi nó ra mắt. Tại sao lại thế à? Đầu tiên có lẽ phải nhắc lại lý do chiếc Razr đầu tiên ra đời như thế nào. Khi ấy tôi đang làm giám đốc tại chi nhánh Chicago của Motorola. Giờ đây nhiều cựu đồng nghiệp viết một cách đầy tự hào trên profile LinkedIN của họ, rằng họ...

Cựu giám đốc Motorola: “Cẩn thận kẻo thất vọng vì Moto Razr màn gập”

15/04/2019 06:14 AM