Cập nhật mới của WHO cho biết cứ 40 giây trên thế giới lại có 1 người tự tử - Android

Get it on Google Play

Cập nhật mới của WHO cho biết cứ 40 giây trên thế giới lại có 1 người tự tử - Android

Theo thông cáo mới nhất của WHO thì cứ 40 giây trôi qua trên thế giới lại có 1 người tự kết liễu cuộc sống của mình. Đây là 1 con số rất đáng buồn bởi các tác động tiêu cực của nó lên gia đình...
Theo thông cáo mới nhất của WHO thì cứ 40 giây trôi qua trên thế giới lại có 1 người tự kết liễu cuộc sống của mình. Đây là 1 con số rất đáng buồn bởi các tác động tiêu cực của nó lên gia đình người tự tử cũng như lên cộng đồng xung quanh là 1 điều khó có thể đong đếm được.

Mặc dù trước đây 5 năm WHO đã đưa ra bản báo cáo đầu tiên về tỉ lệ tự tử trên toàn cầu và cả các chiến lược giúp giảm bớt tình trạng này nhưng cũng mới chỉ có 38 quốc gia đưa ra được 1 chiến lược rõ ràng, chỉ được khoảng...

Cập nhật mới của WHO cho biết cứ 40 giây trên thế giới lại có 1 người tự tử

11/09/2019 08:04 PM