Công cụ làm app 1 lần chạy ở cả Android và iOS của Google đã có bản chính thức - Android

Get it on Google Play

Công cụ làm app 1 lần chạy ở cả Android và iOS của Google đã có bản chính thức - Android

Flutter là một công cụ của Google để giúp bạn viết cùng 1 lúc được app cho cả Android và iOS, sau này có thể chạy được trên cả nền tảng Fuschia OS nữa. Đây là giải pháp của Google để cạnh tranh với React Native của Facebook, nó đã có bản beta từ tháng 3 năm nay và tới giờ đã có bản chính thức đầu tiên. Flutter 1.0 có thể giúp các nhóm lập trình viên giảm thời gian phát triển sản phẩm so với việc làm app native, thường phải cần ít nhất 1 người Android 1 người iOS, nếu có người kiêm cả hai...

Công cụ làm app 1 lần chạy ở cả Android và iOS của Google đã có bản chính thức

06/12/2018 07:48 PM