Cách lấy lại tiền thuế TNCN khi bán đi bất động sản sở hữu duy nhất - Android

Get it on Google Play

Cách lấy lại tiền thuế TNCN khi bán đi bất động sản sở hữu duy nhất - Android

Có lẽ còn khá nhiều người chưa biết đến quy định đựơc miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán đi bất động sản sở hữu duy nhất, hầu hết khi bán nhà thì chúng ta chỉ chú ý việc ghi giảm giá nhà trong hợp đồng chuyển nhượng khi làm ở văn phòng công chứng để giảm được phần thuế thu nhập cá nhân 2% giá bán chuyển nhượng chứ ít người biết đến việc chúng ta có thể được miễn hoàn toàn phần thuế này nếu làm hồ sơ chứng mình đó là bất động sản duy nhất mà ta bán.

quy trinh ho so ban nha.jpg ...​

Cách lấy lại tiền thuế TNCN khi bán đi bất động sản sở hữu duy nhất

15/04/2019 09:09 PM