Cách bật tính năng chạy tab nhiều ứng dụng (Sets) của Windows 10 Build 17666 - Android

Get it on Google Play

Cách bật tính năng chạy tab nhiều ứng dụng (Sets) của Windows 10 Build 17666 - Android

Sets là tính năng mới của Windows 10 cho phép bạn chạy ứng dụng ở dạng tab, và mức độ hỗ trợ là ở mức hệ thống nên trên cùng 1 cửa sổ bạn có thể chạy được nhiều phần mềm khác nhau cùng lúc. Sets hiện chỉ mới cho một số người dùng thử nghiệm trong các bản build Windows Insider, gần đây nhất là build 17666, và không phải ai cũng được xài Sets. Nhưng với hướng dẫn bên dưới, bạn sẽ kích hoạt được Sets và trải nghiệm chức năng tuyệt vời này ngay cả khi bạn không nằm trong diện được bật. Cảm ơn...

Cách bật tính năng chạy tab nhiều ứng dụng (Sets) của Windows 10 Build 17666

14/05/2018 12:10 PM