Các sản phẩm thất bại của Apple - Android

Get it on Google Play

Các sản phẩm thất bại của Apple - Android

Cũng như nhiều công ty khác, Apple cũng có những sản phẩm thất bại, thậm chí là nặng nề chứ không chỉ có những thiết bị hào nhoáng giúp đưa công ty lên đỉnh cao như ngày hôm nay. Các máy thuộc thể loại này rất phong phú: máy tính, iPod, dịch vụ online, mạng xã hội, có cả máy ảnh nữa.

iPod U2 Special Edition (2004)

Trong giai đoạn iPod đang bùng nổ, Apple hợp tác với ban nhạc U2 để khắc chữ kí của họ lên mặt sau của iPod, vòng xoay click wheel cũng được đổi thành màu...

Các sản phẩm thất bại của Apple

15/05/2018 12:41 PM