Các quyền lợi và yêu cầu cần có khi chúng ta quyết định hiến tạng - Android

Get it on Google Play

Các quyền lợi và yêu cầu cần có khi chúng ta quyết định hiến tạng - Android

Nhiều người trong số chúng ta đã khá quen với việc hiến máu định kì để giúp hỗ trợ phần nào cho những người bệnh có nhu cầu truyền máu. Còn có 1 mảng nữa chúng ta có thể hiến tặng liên quan đến y học đó là hiến mô và tạng, ở khắp nơi trên thế giới đây là mảng còn thiếu trầm trọng hơn rất nhiều so với nguồn máu được hiến tặng. Ở Việt Nam chúng ta nguồn tạng thường có được qua những người đã kí đơn hiến tạng, hoặc những bệnh nhân đã chết não và được gia đình đồng ý hiến tạng sau đó. Mình không...

Các quyền lợi và yêu cầu cần có khi chúng ta quyết định hiến tạng

30/09/2018 05:53 AM