Các ki-ốt Wi-Fi ở New York đã có 5 triệu người dùng, 1 tỉ lượt sử dụng, 500.000 cuộc gọi / tháng - Android

Get it on Google Play

Các ki-ốt Wi-Fi ở New York đã có 5 triệu người dùng, 1 tỉ lượt sử dụng, 500.000 cuộc gọi / tháng - Android

LinkNYC là các ki-ốt được lắp đặt dọc lề đường của thành phố New York, nó vừa là nơi phát sóng Wi-Fi miễn phí vừa là nơi truy cập các thông tin về thành phố này. Kể từ khi ra mắt năm 2015, đến nay có 5 triệu người dùng đã đăng kí Wi-Fi của LinkNYC, họ sử dụng hơn 1 tỉ lần trên tất cả 1700 chiếc ki-ốt được lắp khắp thành phố. LinkNYC cũng hỗ trợ chức năng gọi điện...

Các ki-ốt Wi-Fi ở New York đã có 5 triệu người dùng, 1 tỉ lượt sử dụng, 500.000 cuộc gọi / tháng

01/10/2018 04:11 PM