Các bạn sinh viên học đại học nên tổ chức file như thế nào cho dễ tìm, dễ quản lý - Android

Get it on Google Play

Các bạn sinh viên học đại học nên tổ chức file như thế nào cho dễ tìm, dễ quản lý - Android

Thời sinh viên của mình nhờ cách tổ chức file tốt, cộng thêm một vài sự hỗ trợ từ cloud, nên mình có thể dễ dàng quản lý và tìm lại bất kì file bài giảng như bài tập của mình, chia sẻ cho anh em...
Thời sinh viên của mình nhờ cách tổ chức file tốt, cộng thêm một vài sự hỗ trợ từ cloud, nên mình có thể dễ dàng quản lý và tìm lại bất kì file bài giảng như bài tập của mình, chia sẻ cho anh em đang hoặc sắp trở thành sinh viên tham khảo.


1. Cấu trúc folder nên sắp xếp ra sao


Cấu trúc folder của mình phân tầng như hình bên dưới:

cach_luu_file.jpg

Nhìn hình thì anh em cũng hiểu cách thức phân...

Các bạn sinh viên học đại học nên tổ chức file như thế nào cho dễ tìm, dễ quản lý

12/09/2019 06:25 AM